fbpx

News

Pokaż się!

Z dumą prezentujemy nasz najambitniejszy projekt POKAŻ SIĘ! Przez najbliższe półtora roku (2023 / 2024) otwieramy drzwi do queerowych przestrzeni dla niewidomych i niedowidzących osób LGBT+ oraz wszystkich innych, którzy chcą się z nami spotkać. Nasze działania będą się opierać na trzech filarach, których celem będzie zwiększenie dostępności i integracji osób niewidomych i niedowidzących w świecie LGBT+.

5. Przegląd Piosenki Przegiętej

Pōdź na plac! 5. Przegląd Piosenki Przegiętej powraco w lipcowo hica na 10 dni i do 3 miast! Zapisz w kalyndorzu, zaproś kamratx i pōdź z nami na plac! Przi te edycji bydymy wylazować w miejsca, w kerych nas jeszcze nie było. Bydzie też to, co dobrze znocie, czyli open call na drag a burleska, bingo, brunch, warsztaty i moc przegiyncio!

Nadchodzące wydarzenia

Sprawdź w eventach na naszym facebooku co organizujemy w najbliższym czasie. Zapisz się, zaproś znajomych i do zobaczenia!

O nas

Przeginomy Gůrny Ślůnsk!

Interdyscyplinarny projekt poświęcony queerowaniu śląskich tradycji.

Śląsk Przegięty to działający od 2018 roku interdyscyplinarny projekt i kolektyw skupiający się na tworzeniu bezpieczniejszych przestrzeni dla lokalnej społeczności LGBT+, rozwoju śląskiej sceny queer oraz badaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat queerowej przeszłości Gōrnego Ślōnska. Kolektyw tworzy spektakle dragowo-burleskowe, organizuje imprezy, warsztaty, spotkania i panele dyskusyjne, wspiera też katowicki Marsz Równości i inne inicjatywy aktywistyczne.

Newsletter

Przeginaj Śląsk razem z nami. Zapisz się do newslettera.

Kolektyw

Arnika Kluska AKA Ciotka RajculaIG
Bartek SołtysikIG / FB / MAIL / WWW
DuperellaIG
The EmpressIG
Filip Charzyński AKA FineasszIG / FB
Focus PocusIG
Gocha Pawlak
HipstraIG / SC
Jarosław GudowskiFB
JerzyIG
Julian Ficek AKA Wesoła FelkaIG / IG / FB
Justyna GwóźdźIG / MAIL
Kamil CebulaIG
Marcin MatuszewskiIG
MatlaksIG / FB / YT / MAIL
Miss BasicIG
Miss Lady LodziaIG / MAIL
NataliaIG
Natalia KaniakIG
Paweł Świerczek AKA HajerIG / FB / MAIL
Paweł ZieglerIG / FB / MAIL
Patryk ChromikIG / FB / MAIL
Patryk Długajczyk AKA Killler CurvesIG
Porny QuingIG
River KotlickoIG
Valyen Songbird AKA Princ WōngloIG / FB
CZŁONKINI HONOROWA: Drag Queen TaraFB

Manifest

Manifest Śląska Przegiętego

 1. Śląsk Przegięty je interdycyplinarnym kolektywym a projektym artystyczno-badawczym, kery mo na cylu opowiedzieć queerstorie (w liczbie mnoge) Gōrnego Ślōnska.
 2. Korzystajonc z różnych doświadczyń i różnych form chcymy dać wyraz tymu, co od wielu lot je u nas przemilczane a zawsze tuky było. Chcymy stworzyć przegiynte archiwum (patrz: Foucault) przegiyntego Ślōnska. Chcymy upomnieć sie o osoby przegiynte, wykluczone, niewygodne, kerych nie znejdziecie na hipster-Ślōnsku spod znaku „Nowych Ślązaków”.
 3. Ślōnsko godka je podstawowym jynzykym, w kerym sie komunikujymy, bo je to jynzyk w same swoje strukturze i uzusie queerowy. Ni mo jednej wersji, kożdo używo go po swojimu i tak powinno zostać. Bestoż nie używomy ślabikorza, kery je odgornie narzuconym systymym, tłamszoncym tyn queerowy potyncjał ślōnske godki (chocioż ślabikorza też sie nie bojimy, wiync czasym możecie go kajś obaczyć).
 4. W podyjściu do jynzyka wierzimy przegjyntymu filozofowi Ludwigowi Wittgensteinowi, kery powiedzioł, że granice naszego jynzyka som granicami naszego świata. Chcymy te granice rozszyrzać na dwa sposoby:
  a) Wprowadzajonc ślōnsko godka w dyskurs queerowy. Polski queer mo wielki problym z jynzykym, kerym sie posługuje. Wierzimy, że ślōnsko godka może to zmjynić.
  b) Zaczynajonc używać ślōnske godki do godania o poważnych i wspołczesnych rzeczach. Fest nas irytuje to, że ślōnsko godka traktowano je jako śmiyszno per se i sprowadzano do zabawnych haseł na koszulkach i inkszych głupot. My bydziymy używać ji na poważnie.
 5. Wychodzonc od doświadczynia jynzykowego, przeciwstawiomy sie unifikacji doświadczynia ślōnskości, jak i doświadczynia nieheteroseksualności. Jak młotek z pyrlikym krziżujymy nasze przegiyntości z naszymi lokalnymi tożsamościami.
 6. Tworzymy wspólnota i bezpieczniejszo przestrzyń korzystając z już istniejących sieci wsparcia. Nie wyważomy otwartych dźwiyrzi, poszukujymy sojuszy i nie robimy na nowo tego, co już zrobiyli inni. Wierziymy we wspólpraca a niy konkuryncjo.
 7. Na Ślōnsku Przegjyntym wszytke osoby som mile widziane. Pod warunkym, że też mile widzom wszystkich. Oznaczo to też, że projekt je otwarty na osoby, kere chciałyby pod flagom Ślōnska Przegiyntego coś zrobić – razym abo same. Ni musicie godać po ślōnsku, żeby przeginać Ślōnsk.